K   I   L   K   A         S   Ł   Ó   W         O         N   A   S

 
Nasi lektorzy mają ukończone studia wyższe magisterskie oraz są gruntownie przygotowani pod względem merytorycznym i metodycznym do prowadzenia kursów językowych. W zależności od kursu językowego tak grupowego jak indywidualnego, nad pozycje książkowe i multimedialne, na bazie których odbywają się kursy, lektorzy oferują dodatkowe materiały przygotowane pod kątem kompetencji językowych prezentowanych przez kursantów w obrębie grupy. Efektywność nauczania i nabywania wiedzy jest wówczas najskuteczniejsza.

Jako że głównymi sprawnościami które szkolimy jest mówienie i słuchanie, kadra odpowiednio steruje poczynaniami naszych słuchaczy, by właśnie trening tych sprawności, a więc, co się tyczy mówienia – skutecznego pozbywania się tzw. „blokady językowej”, a w kwestii słuchania – pełnego rozumienia akcentów i dialektów prezentowanych przez lektorów, a także w materiałach audio i video w naturalnym środowisku języka, były priorytetem w czasie trwania zajęć.

Lektorzy mają również na względzie łączenie obydwu wcześniej wymienionych sprawności, czyli starają się nauczyć słuchaczy biegłości reagowania w różnych sytuacjach dnia codziennego, tak by wypowiedzi i reakcje językowe były spójne i logiczne.

Bardzo ważna jest dla nas atmosfera na zajęciach i przykładamy duża wagę do sposobu ich prowadzenia oraz nieskrępowanej atmosfery. Wiemy, że nauka z dala od stresu i niepewności przynosi dużo lepsze efekty oraz mobilizuje i zachęca do dalszej nauki. To ważne, aby lektor wzbudził na zajęciach zaufanie, a prezentowanymi kompetencjami językowymi dawał oparcie i pewność swoim kursantom.

Cechuje nas otwartość i spontaniczność oraz chęć pomocy, by nawet osoba wątpiąca w swoje umiejętności językowe jak najszybciej zaczęła się otwierać na reagowanie w języku obcym. Pragniemy, aby kursant czuł, że zależy nam na efekcie nie mniej niż jemu samemu. Szanujemy także chęć lub jej brak na czynny udział w zajęciach, starając się nawet biernemu słuchaczowi przemycić choć część materiału prezentowanego na zajęciach. Wszystko po to, żeby zanadto nie krępować ani nie wymuszać aktywności, żywiąc nadzieję na stopniowy proces otwierania się na język obcy nawet bardziej opornych kursantów.

Stale polepszamy nasze kompetencje biorąc udział w spotkaniach metodycznych organizowanych w Legnicy i na Dolnym Śląsku.

Wersja do druku

Aktualności

Nowa strona LING TRA DUC

28.06.2012

Zapisy na rok szkolny 2013/2014